100+ Marathi short stories with Moral for Kids

Marathi short stories with moral for Kids: जेव्हा कधी गोष्टीचा उल्लेख केला जातो तेव्हा लहान मुलांचाही उल्लेख केला जातो, याचे कारण म्हणजे गोष्टी मुख्यतः लहान मुलांना आवडतात, छान-छान गोष्टी हे असे माध्यम आहे की यातून लहान मुलांना नक्कीच नवी प्रेरणा मिळते आणि त्याच बरोबर योग्य मार्गाने जीवन जगण्याचा धडा सुद्धा मिळतो.

यामुळे त्यांना भविष्यात एक चांगला माणूस बनण्यास मदत होते, खरं तर मराठीतील या छोट्या-मोठ्या नैतिक गोष्टी सर्व मुलांसाठी खूप प्रेरणादायी आहेत, कारण या गोष्टींमधून त्यांना शेवटी काहीतरी शिकायला मिळते.

बालकथांमध्ये तुम्हाला खूप वैविध्य आढळेल, मला असे म्हणायचे आहे की या कथांचे लेखक मुलांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या कथा लिहितात, जसे की राजा राणीची गोष्ट, प्राण्यांची गोष्ट, भूतांची गोष्ट, पक्ष्यांची गोष्ट. आणि अश्या बऱ्याच गोष्टी पण सर्वच कथांमध्ये काही ना काही धडा दिला आहे.

अनेकदा तुम्ही तुमच्या वडिलधाऱ्यांना असे म्हणताना ऐकले असेल की, त्यांना त्यांच्या काळातील कथा ऐकण्यात खूप गम्मत वाटायची.

आता आपल्याला क्वचितच मुले गावी आजी-आजोबांकडून गोष्टी ऐकतांना दिसतील. कारण ते त्यांच्या मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरमध्ये जास्त वेळ घालवतात, कदाचित त्यांना कथा ऐकण्यात मजा येत नाही जी पूर्वीच्या लोकांनी अनुभवली असेल.

किंवा तुम्हालाच गोष्टी सांगता येत नसतील? पण काळजी करू नका. आम्ही इथे तुम्हाला अश्या कथा सांगणार आहोत की, या कथा तुम्ही त्यांना ऐकवून तुमच्या मुलांना त्यातून नक्कीच नवी प्रेरणा मिळेल.

short stories in Marathi (2022)

मुलांना मराठीतील या सर्वोत्कृष्ट लघुकथांची ओळख करून देण्यासाठी, आज मी हा लेख तुमच्यासाठी लिहिला आहे, मराठीतील छोट्या व प्रेरणादायी कथा तुमच्यासाठी सादर केल्या आहेत, या गोष्टी आज सर्व वयोगटातील लोकांसाठी आहेत परंतु खास मुलांसाठी लिहिल्या आहेत.

तुम्हालाही अशा काही कथा आणि रंजक मराठी गोष्टी तुमच्या मुलांना सांगायच्या असतील, तर तुम्ही त्या गोष्टी इथून नक्कीच वाचू शकता आणि आपल्या मुलांना ऐकवू शकता, तर क्षणाचाही विलंब न लावता एक उत्तम गोष्ट वाचूया.

1 सिंह आणि उंदराची गोष्ट [Moral Stories in Marathi]

एके काळी एका जंगलात एक सिंह झोपला होता, त्यावेळी एक उंदीर गम्मत म्हणून त्याच्या अंगावर उड्या मारू लागला. त्यामुळे सिंहाची तंद्री भंगली आणि तो रागावला. त्याने जोरात एक डरकाळी फोडली आणि उभा राहिला. बघतो तर काय? एक इटुकलासा उंदीर!

सिंहाला भूक तर लागलीच होती. तो उंदीर खाण्याचा विचार करू लागला. उंदराने त्याला माफ करण्याची विनंती करण्याचा प्रयत्न केला आणि शपथ दिली की त्याला कधी गरज पडली तर तो सिंहाच्या मदतीला नक्की येईल. उंदराचे हे धाडसी हावभाव पाहून सिंह खूप हसला आणि त्याला सोडून दिले.

काही महिन्यांनी, एके दिवशी काही शिकारी जंगलात शिकार करायला आले आणि त्यांनी सिंहाला आपल्या जाळ्यात अडकवले, अशा स्थितीत सिंहाने स्वतःला सोडवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण काही करता आले नाही. जाळं फाडण्याचा प्रयत्न केला, नुसता धडपडू लागला आणि अस्वस्थ होऊ लागला.

तेव्हड्यात त्याची डरकाळी दूरवर ऐकू आली, उंदीर जवळच्या वाटेने जात असताना सिंहाचे डरकाळी ऐकू आल्यावर सिंहाला त्रास झाल्याचे त्याला जाणवले व तो सिंहाच्या मदतीला धावून आला, त्याने चपळाईने आपल्या मोठ्या दाताने सिंहाच्या अंगावरील जाळे कुरतडून काढले.

त्यामुळे सिंह काही वेळात मुक्त झाला. त्याने उंदराचे आभार मानले आणि नंतर दोघे आनंदाने एकत्र जंगलाच्या दिशेने निघाले.

Moral of the story

उदार अंतःकरणाने केलेले कार्य नेहमीच चांगले फळ देते हे या कथेतून शिकायला मिळते.

हे देखील वाचा:

2. सुईच्या झाडाची गोष्ट [Marathi Short Stories with Moral]

Marathi short stories
Marathi short stories

दोन भाऊ एका जंगलाजवळ राहत असत, या दोघांपैकी मोठा भाऊ लहान भावाशी खूप वाईट वागायचा, तो लहान भावाला त्रास देत असे आणि लहान भावाशी दिवसभर भांडत असे.

एके दिवशी मोठ्या भावाने ठरवले की तो जवळच्या जंगलात जाऊन लाकडे तोडून आणावे आणि नंतर पैशासाठी बाजारात नेऊन ती विकावी.

म्हणून एके दिवशी जंगलात जाऊन त्याने अनेक झाडे तोडली, झाडे तोडताना तो एका जादुई सफरचंदाच्या झाडाजवळ येऊन थांबला. त्या झाडाला सोन्याचे सफरचंद लागले होते.

अशा अवस्थेत पाहून झाड त्याला म्हणाले अरे कृपा करून मला कापू नकोस जर तू मला सोडून दिले तर मी तुला सोन्याचे सफरचंद देईन. त्याने झाडाला होकार दिला, पण त्याच्या मनात लोभ जागृत झाला. त्याने झाडाला धमकावले जर तू मला तुझे सगळे सोन्याचे सफरचंद दिले तर ठीक अन्यथा मी तुला मुळापासून कापून टाकेल.

अशा स्थितीत मोठ्या भावाला सफरचंद देण्याऐवजी झाडाने त्याच्यावर सुईचा वर्षाव केला, त्यामुळे मोठा भाऊ वेदनेने जमिनीवर पडून रडू लागला.

आता हळूहळू दिवस मावळायला लागला होता. त्याच धाकट्या भावाला थोरल्या भावाची काळजी वाटू लागली, म्हणून तो त्याच्या शोधात जंगलात गेला.

त्याला त्याचा मोठा भाऊ त्या झाडाजवळ वेदनांनी ग्रासलेला दिसला, त्याच्या शरीरात शेकडो सुया घुसल्या होत्या. भावाकडे गेल्यावर त्याने हळू हळू प्रेमाने प्रत्येक सुई काढायला सुरुवात केली.

या सर्व गोष्टी ते झाड मोठ्या कौतुकाने पाहत होते. आत्तापार्येंत मोठ्या भावाला आपली चूक लक्षात आली होती. मोठ्या भावाने लहान भावाची त्याच्याशी गैरवर्तन केल्याबद्दल माफी मागितली आणि यापुढे तुझ्याशी दुष्टपणे वागणार नाही असे वचन दिले.

झाडाने मोठ्या भावाच्या हृदयात झालेला बदल पाहिला आणि त्या दोघांना आपल्याकडील सर्व सोन्याची सफरचंद भेट म्हणून दिली.

Moral of the story

या कथेतून आपण शिकतो की एखाद्याने नेहमी दयाळू आणि विनम्र असले पाहिजे कारण अशा लोकांना नेहमीच पुरस्कृत केले जाते.

हे देखील वाचा:

3. एका लोभी वाघाची गोष्ट [Short Stories in Marathi for Kids]

उन्हाळ्यात एके दिवशी जंगलातील वाघाला खूप भूक लागली म्हणून तो इकडे तिकडे आपले भक्ष्य शोधू लागला, काही वेळाने शोध घेतल्यावर त्याला एक ससा सापडला पण तो खाण्याऐवजी त्याने ससा सोडून दिला कारण तो खूप लहान होता.

मग काही वेळ शोधाशोध केल्यावर त्याला वाटेत एक हरीण दिसले, तो त्याच्या मागे गेला पण तो बराच वेळ भक्ष्याच्या शोधात असल्याने तो थकला, त्यामुळे त्याला हरीण पकडता आले नाही.

आता जेव्हा त्याला खायला काहीच मिळाले नाही, तेव्हा तो ससा खाण्याचा परत विचार करू लागला, तो परत त्याच ठिकाणी आला तेव्हा तिथे कुणीच दिसले नाही. कारण तोपर्यंत ससा तिथून निघून गेला होता, आता वाघ खूप दुःखी झाला होता. त्याच्याकडे उपाशी राहण्यावाचून कुठलाही पर्याय नव्हता.

Moral of the story

या कथेतून आपण शिकतो की जास्त लोभ करणे कधीही फलदायी नसते.

हे देखील वाचा:

4. हत्ती आणि त्याच्या मित्रांची गोष्ट [Marathi short stories]

खूप दिवसांपुर्वी एक एकटा हत्ती एका विचित्र जंगलात स्थायिक होण्यासाठी आला होता. हे जंगल त्याच्यासाठी नवीन होते, आणि तो मित्र बनवण्याच्या विचारात होता.

तो प्रथम एका माकडाच्या संपर्कात आला आणि म्हणाला नमस्कार माकड भाऊ तुला माझा मित्र व्हायला आवडेल का? माकड म्हणाला तू माझ्यासारखा झाडावरून उड्या मारू शकत नाहीस कारण तू खूप मोठा आहेस म्हणून मी तुझा मित्र होऊ शकत नाही.

यानंतर हत्ती एका सशाकडे गेला आणि तोच प्रश्न विचारला ससा म्हणाला तू खूप मोठा आहेस माझ्या बिळात बसणार नाही म्हणून मी तुझा मित्र होऊ शकत नाही.

मग हत्ती तलावात राहणाऱ्या बेडकाकडे गेला आणि तोच प्रश्न विचारला, बेडकाने त्याला उत्तर दिले की तू माझ्याइतकी उंच उडी मारायला खूप जड आहेस, त्यामुळे मी तुझा मित्र होऊ शकत नाही.

आता हत्ती खरोखरच दुःखी झाला होता कारण, अनोळखी जंगलात त्याला कुणीही मित्र बनवायला तयार नव्हते.

मग एके दिवशी सर्व प्राणी इकडे तिकडे जंगलात धावत असल्याचे पाहून हत्तीने धावत्या अस्वलाला विचारले की या उपद्रवाचे कारण काय आहे?

अस्वलाने सांगितले की जंगलाचा सिंह शिकारीला निघाला आहे आणि आम्ही स्वतःला वाचवण्यासाठी पळत आहोत. मग हत्ती सिंहाकडे गेला आणि म्हणाला की कृपया या निष्पाप लोकांना इजा करू नका, कृपया त्यांना एकटे सोडा.

सिंहाने त्याची चेष्टा केली आणि हत्तीला आपल्या मार्गाने जाण्यास सांगितले, तेव्हा हत्तीने रागाने सिंहाला सर्व शक्तीने ढकलले, त्यामुळे तो जखमी झाला आणि तेथून पळून गेला.

मग इतर सर्व प्राणी हळूहळू बाहेर आले आणि हत्तीने सिंहाला हरवले म्हणून आनंद साजरा करू लागले, ते हत्तीकडे गेले आणि त्याला सांगितले की “तुझा आकार आमचा मित्र होण्यासाठी एकदम योग्य आहे”.

Moral of the story

या कथेतून आपण शिकतो तो धडा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा आकार त्याची योग्यता ठरवत नाही.

हे देखील वाचा:

5. लाकूडतोड्या आणि सोन्याच्या कुऱ्हाडीची गोष्ट

एकेकाळी जंगलाजवळ एक लाकूडतोड करणारा राहत होता. तो जंगलातील लाकडे तोडून जवळच्या बाजारात काही पैशांत विकायचा.

एके दिवशी तो एक झाड कापत होता. मग असे झाले की चुकून त्याची कुऱ्हाड जवळच्या नदीत पडली. नदी खूप खोल होती आणि खूप वेगाने पुढे जात होती.

त्याने आपली कुऱ्हाड शोधण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तो तिथे त्याला काही सापडले नाही. आता त्याला वाटले की आपली कुऱ्हाड हरवली आहे, दुःखाने तो नदीच्या काठावर बसला आणि रडू लागला.

त्याचे रडणे ऐकून नदीचा देव उठला आणि त्याने लाकूडतोड्याला विचारले, काय झाले, मला सांग मी तुझी मदत करायचा प्रयत्न करेल. लाकूडतोड्याने घडलेला सर्व प्रकार नदीच्या देवाला सांगितला.

तो नदीत गायब झाला आणि सोन्याची कुऱ्हाड घेऊन परत आला. पण लाकूड तोडणाऱ्याने ती कुऱ्हाड त्याची नसल्याचे सांगून तो पुन्हा गायब झाला आणि यावेळी तो चांदीची कुऱ्हाड घेऊन परत आला, परंतु यावेळीही लाकूडतोड करणाऱ्याने ती कुऱ्हाड त्याची नसल्याचे सांगितले.

आता नदीचा देव पुन्हा पाण्यात गायब झाला आणि यावेळी तो लोखंडी कुऱ्हाड घेऊन परत आला, लोखंडी कुऱ्हाड पाहून लाकूडतोड्या हसला आणि म्हणाला की माझी कुऱ्हाड हीच होती.

लाकूडतोड करणाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाने प्रभावित झालेल्या नदीच्या परमेश्वराने त्याला सुवर्ण आणि चांदीच्या दोन्ही कुऱ्हाड भेट दिल्या.

Moral of the story

ही कथा आपल्याला शिकवते की प्रामाणिकपणाचे मूल्य सर्वोत्तम आहे.

6. एका मूर्ख गाढवाची गोष्ट [Simple Short Motivation Stories in marathi]

एक मीठ विकणारा दररोज गाढवावर मिठाची पोती घेऊन बाजारात जात असे.

रोज वाटेत त्यांना एक नदी पार करावी लागे. एके दिवशी नदी ओलांडत असताना गाढव अचानक नदीत पडले आणि मिठाची पोतीही पाण्यात पडली. मीठाने भरलेली पिशवी पाण्यात विरघळली आणि त्यामुळे पिशवी वाहून नेण्याइतकी ती हलकी झाली.

यामुळे गाढव खूप खुश झाले. आता पुन्हा गाढव रोज तीच युक्ती करू लागले, त्यामुळे मीठ विक्रेत्याला खूप त्रास सहन करावा लागे.

मीठ विक्रेत्याला गाढवाची चाल समजली आणि त्याने त्याला धडा शिकवायचे ठरवले. दुसऱ्या दिवशी त्याने कापसाची पिशवी गाढवावर चढवली.

आता गाढवाने पुन्हा तीच युक्ती केली. कापसाची पिशवी अजून हलकी होईल अशी त्याला आशा होती.

आज मात्र ओला कापूस वाहून नेण्यासाठी जड झाल्याने गाढवाचे हाल झाले. यातून त्यांनी धडा घेतला. त्या दिवसानंतर त्याने कोणतीही चालाकी केली नाही आणि मीठ विक्रेता सुखी झाला.

Moral of the story

या कथेतून आपल्याला एक धडा मिळतो की नशीब आपल्याला नेहमीच साथ देत नाही, आपण आपल्या बुद्धिमत्तेचा देखील नेहमी वापर केला पाहिजे.

7. दोन बेडकांची गोष्ट [Short Animal Stories in Marathi]

एकदा बेडकांचा एक गट पाण्याच्या शोधात जंगलात फिरत होता. अचानक गटातील दोन बेडूक चुकून खोल खड्ड्यात पडले.

संघातील इतर बेडूकांना खड्ड्यातल्या त्यांच्या मित्रांची काळजी वाटत होती. खड्डा किती खोल आहे हे पाहून त्याने दोन बेडकांना सांगितले की खोल खड्ड्यातून सुटण्याचा कोणताही मार्ग नाही आणि प्रयत्न करण्यात काही अर्थ नाही.

दोन बेडूक खड्ड्यातून उडी मारण्याचा प्रयत्न करत असताना ते त्याला परावृत्त करत राहिले. दोघंही जमेल तितकं प्रयत्न करतात पण पुरेसं यश मिळत नाही.

लवकरच, दोन बेडूकांपैकी एकाने इतर बेडूकांवर विश्वास ठेवायला सुरुवात केली – की ते खड्ड्यातून कधीही सुटणार नाहीत – आणि शेवटी हार मानली आणि मरण पावला.

दुसरा बेडूक आपला प्रयत्न चालू ठेवतो आणि शेवटी इतका उंच उडी मारतो की तो खड्ड्यातून निसटतो. हे पाहून इतर बेडकांना धक्का बसला, आश्चर्यचकित झाले की त्याने हे कसे केले?

फरक इतकाच होता की दुसरा बेडूक बहिरा होता आणि त्याला गटाचा निरुत्साह ऐकू येत नव्हता. त्याला वाटले की या प्रयत्नामुळे ते त्याला प्रोत्साहन देत आहेत आणि त्याला बाहेर उडी मारण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहेत!

Moral of the story

या कथेतून आपल्याला एक धडा मिळतो की इतरांच्या मताचा तुमच्यावर तेव्हाच परिणाम होतो जेव्हा तुम्ही त्यावर विश्वास ठेवता, तुम्ही स्वतःवर जास्त विश्वास ठेवलात तर यश तुमच्या पायावर लोळण घेईल.

8. बटाटे, अंडी आणि कॉफी बीन्सची गोष्ट [Small Moral Stories in Marathi]

जॉन नावाचा एक मुलगा होता आणि तो खूप दुःखी होता. एकदा त्याच्या वडिलांना तो रडतांना दिसला.

जॉनला जेव्हा त्याच्या वडिलांनी विचारले की बाळा तू का रडत आहेस, तेव्हा त्याने सांगितले की त्याच्या आयुष्यात खूप समस्या आहेत. त्याचे वडील हे ऐकून फक्त हसले आणि त्याला एक बटाटा, एक अंडी आणि काही कॉफी बीन्स आणायला सांगितले. त्याने ते आणून तीन भांड्यात ठेवले.

त्यानंतर त्यांनी जॉनला त्यांची बनावट अनुभवण्यास सांगितले आणि मग त्यांनी प्रत्येक भांड्यात पाणी भरण्याची सूचना केली.

जॉनने त्याला सांगितल्याप्रमाणे केले. त्यानंतर त्याच्या वडिलांनी तीनही पदार्थ उकडायला ठेवले.

उकडलेले तिन्ही पदार्थ थंड झाल्यावर, जॉनच्या वडिलांनी त्याला वेगवेगळ्या पदार्थांची बनावट पुन्हा अनुभवण्यास सांगितले.

जॉनच्या लक्षात आले की बटाटा आता मऊ झाला आहे आणि त्याची साल सहज सोलून निघत आहे, अंडी अधिक टणक आणि कठोर झाली होती, कॉफी बीन्स पूर्णपणे विरघळून गेले होते, कॉफीच्या सुघंधाने व चवीने ते पाण्याचे भांडे भरून गेले होते.

Moral of the story

ही गोष्ट आपल्याला शिकवते की कथेतील उकळत्या पाण्याप्रमाणे जीवनात नेहमीच समस्या आणि दबाव असतात. या समस्यांना तुम्ही कश्या प्रकारे प्रतिसाद देत आहात ते सर्वात महत्त्वाचे आहे!

लहान मुलांना गोष्ट कशी सांगायची?

गोष्ट कितीही मजेदार आणि रंजक असली तरीही, तुमच्या मुलाला ती गोष्ट किती आवडेल हे तुमच्या गोष्ट सांगण्याच्या शैलीवर अवलंबून आहे. कारण तुम्ही गोष्ट कशी सांगता त्यावर सर्व काही अवलंबून असते.

जर तुम्हाला तुमच्या गोष्टी अधिक मजेदार बनवायच्या असतील तर खाली दिलेल्या tips चे पालन करा:

  1. लहान मुलांना गोष्ट सांगत असताना तुम्ही खूप सर्जनशील असले पाहिजे. एखादे व्यक्तिमत्त्व किंवा पात्र लहान मुलांची आवड कथेकडे खेचून आणते, असे अनेकदा दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत, आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे आवाज काढू शकता, जेणेकरून मुलांना गोष्ट ऐकतांना अधिक आनंद मिळेल.

2. तुम्ही पुस्तकातून किंवा चित्राच्या माध्यमातून एखादी गोष्ट सांगत असाल तर ती मुलांसमोर ठेवावी जेणेकरून मुलांनाही तुमची गोष्ट आणि पुस्तकातील चित्राची माहिती होईल. अशा रीतीने ते गोष्ट चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकतात.

3. तुम्ही कथा पूर्ण केल्यावर, त्या कथेबद्दल मुलांना प्रश्न विचारा. यातून त्यांना कोणता धडा मिळाला आणि त्यांना त्या विषयाबद्दल सविस्तरपणे समजावून सांगा. याद्वारे तुम्हाला हे देखील समजेल की त्यांना तुमची गोष्ट समजली आहे की नाही.

4. गोष्ट स्वतः वाचण्यासोबतच, तुमच्या मुलांना ती तुमच्यासोबत वाचायला करायला प्रवृत्त करा. त्यामुळे त्यांच्यात वाचनाची कला रुजते.

5. गोष्ट सांगण्यासाठी दिवसाच्या वेगवेगळ्या वेळा वापरा. यावरून तुम्हाला कळेल की, तुमची मुले कोणत्या वेळी गोष्ट ऐकण्यास उत्सुक असतात.

मला आशा आहे की मी लिहिलेला हा “Marathi short stories” लेख तुम्हाला आवडला असेल. यासोबतच तुम्हाला आणि तुमच्या मुलांना यातून खूप काही शिकायला मिळाले असेल. अशी गोष्टी मुलांना त्यांच्या आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी खूप मदत करतात. त्यांना योग्य आणि चुकीच्या फरकाची जाणीव करून देते.

तुम्हाला हा लेख आवडला असे थोडेसेही वाटले असेल तर जास्तीत जास्त लोकांसोबत शेअर करा आणि तुमच्या मनात काही सूचना असेल तर खाली कमेंट करा.

निष्कर्ष

मला आशा आहे की तुम्हाला माझा Marathi short stories with moral for Kids हा लेख आवडला असेल. वाचकांना, विशेषत: लहान मुलांना प्रेरणादायी कथांची संपूर्ण माहिती देण्याचा माझा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे, जेणेकरून त्यांना त्या लेखाच्या संदर्भात इतर साइट्स किंवा इंटरनेट वर अधिक शोधण्याची गरज पडू नये.

यामुळे त्यांचा वेळही वाचेल आणि त्यांना सर्व गोष्टी एकाच ठिकाणी मिळतील. जर तुम्हाला या लेखाबद्दल काही शंका असतील किंवा त्यात काही सुधारणा व्हाव्यात असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही यासाठी खाली टिप्पण्या लिहू शकता.

Share on:

Leave a Comment