चिया सीडला     मराठीत काय            म्हणतात?

Yellow Dots

🤔

चिया बियांमध्ये आरोग्याचा खजिना लपलेला आहे.

बऱ्याच लोकांचा गैरसमज आहे की चिया बीज म्हणजेच सब्जा, पण तसं नाही सब्जा व चिया बीज यांच्यामध्ये खूप फरक आहे व दोन्ही वेगळ्या प्रकारच्या बिया आहेत.

मग चिआ सीड्स ला मराठीत काय म्हणतात? वाचा सविस्तर 

⬇️